fbpx

תשלום מאובטח בכרטיס אשראי או דרך פייפאל

100% קוסמטיקה טבעית באישור תו התקן NATRUE

חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
תתחדש.י

מגיע לך קרם ידיים מחדש*
*מוגבל ליחידה אחת לכל לקוח/ה במשך תקופת המבצע

תקנון האתר

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר “ד”ר האושקה” (להלן: “האתר“), אתר הבית למוצרי טיפוח העשויים מרכיבים הרמוניים עפ”י גישת הקוסמטיקה ההוליסטית תוצרת חברת WALA Heilmittel GmbH, Germany (להלן: “היצרן WALA” או “היצרן“).
  2. האתר הינו  בבעלות הגליל (הומגליל) 2014 בע”מ (להלן: “בעלי הזכויות“) והוא מאפשר, בין היתר, לקבל מידע ולרכוש מוצרי טיפוח איכותיים “ד”ר האושקה“, בכפוף להוראות תקנון זה.
  3. כל שימוש באתר על ידך כפוף להוראות התקנון להלן. בהעדר אם אינך מסכימה לתנאי כלשהו מהתנאים הכלולים בו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר. בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באתר הנך מסכימה להוראות תקנון זה, במלואן.
  4. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לשנות הוראות תקנון זה, והנך להסכים בזאת כי בכל שימוש שלך באתר לאחר המועד בו תנאים אלו ישתנו הנך מקבלת על עצמך את הגרסה המעודכנת מעצם שימושך החוזר באתר.
  5. הוראות תקנון זה חלים על האתר, על פעולות שתבצעי דרכו, וכן על השימוש בו ובתכנים הכלולים בו, לרבות תכנים מילוליים, עיצובים ואחרים, קוד מקור, קטעי תוכנה, וכן מוצרים ו/או שירותים כלשהם המוצגים באתר ו/או שהאתר מאפשר גישה אליהם, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: “השירותים“).
  6. השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באמצעות האתר ובכלל הינם בכפוף להוראות תקנון זה והוראות השימוש של כל מוצר ומוצר.

מודגש כי אם את קוסמטיקאית או בעלת מקצוע אחרת בתחום הטיפוח, אם את עושה שימוש באתר ו/או בחומרים או בטיפולים כלשהם שקנית דרכנו, אם את פועלת עמנו בדרך מקצועית ו/או עסקית אחרת, אין בקשר שלך עמנו, לרבות בייעוץ ו/או בתשובות שניתן לשאלותיך ו/או שירותים ו/או מוצרים שנספק לך, כדי לקחת על עצמנו אחריות כלשהי שלך כלפי צדדים שלישיים, ועליך להתייעץ ולהסדיר כל רשיון לניהול עסק ו/או רשיון מקצועי ו/או בריאותי ו/או בטיחותי ללא קשר אלינו, ולקחת על עצמך את האחריות המלאה לכך לרבות ביטוח מכל סוג, תשלומי מיסים והוצאות והסדרה של עניינים אחרים הנובעים מהוראות כל דין לצורך ביצוע פעילות עסקית או אחרת באמצעות אתר זה.

  1. הנך להסכים בזאת במפורש כי בכל מקרה ניתן לפנות אלינו ישירות באמצעות פרטי הקשר המפורסמים ברבים, ולא יהיה בשימוש באתר או בהזמנת מוצרים או שירותים כלשהם דרכו כדי להטיל על בעלי הזכויות אחריות בגין השימוש באתר, וכי בעלי הזכויות פטורים לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות לגבי כל היבט של שימוש באתר.
 1. התקנון
  1. הוראות תקנון זה נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על שימוש באתר.
  2. בתקנון זה, הביטוי “תוכן” כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה או אפליקציה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, תוכן או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זו ו/או שימשו לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, ו/או שהם מושא של כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו.
  3. כל שימוש שייעשה בתקנון זה בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.
  4. הוראות תקנון זה הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.
 2. הגישה לאתר
  1. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר בכל עת, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  2. יכול שהגישה לאתר או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות באתר, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תשלום ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של בעלי הזכויות.
  3. בעלי הזכויות יוכלו להתחיל לדרוש זאת ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי.
 3. סוגי התכנים באתר
  1. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לבחור האם ואלו תכנים ו/או שירותים ו/או מוצרים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיהם המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
  2. בעלי הזכויות עשויים לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתם הבלעדי.
  3. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לכלול באתר תכנים המהווים פרסומות שלהם ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: “פרסומות“).
  4. תמונות, אילוסטרציות והדמיות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את בעלי הזכויות.
  5. פרסומות, ככל שיופיעו באתר ו/או שיישלחו אליך ו/או למשתמשים אחרים, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים.
  6. בתכני האתר עלולות ליפול שגיאות לרבות במועדים, מחירים, תנאי תשלום ועוד, ובעלי הזכויות שומרים על זכותם לתקן כל טעות כאמור בכל עת.
 4. חיפוש תכנים באתר

בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר או חלק ממנו לפי שיקול דעת בעלי הזכויות, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי.

 1. זמינות תכנים באתר

הנך לאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, העלולות להכביד ו/או למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה של פעולות שהתחלת לבצע. בעלי הזכויות יהיו פטורים מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשותך כן.

 1. הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר
  1. יכול שהאתר יאפשר לך לחפש, לבחור, לשמור או להגדיר מוצרים ו/או שירותים לשם הזמנתם ו/או רכישתם מבעלי הזכויות ו/או מצדדים שלישיים.   
  2. רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידך, ככל שתהא כזאת, הינה בכפוף  להוראות דיני מדינת ישראל, תקנון זה, ושיקול דעתם המוחלט והבלעדי של בעלי הזכויות.
  3. ככל שמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי, ההזמנה לא תחויב. נציג בעלי הזכויות ייעשה כמיטב יכולתו ליצור עמך קשר טלפוני לתאום מועד רכישה אחר לאחר שהמוצר יגיע למלאי.
  4. מחירים באתר, ככל שיהיו כאלה, נכונים למועד הצגתם, ועשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת בעלי הזכויות.
  5. מחירי המוצרים אינם כוללים הוצאות כגון עבור משלוח בהתאם למפורט באתר.
  6. לבעלים שמורה הזכות לבטל הצעה או עסקה, ובלבד שהודעה על כך תינתן למזמין בתוך פרק זמן סביר ממועד אישור הרכישה, בכפוף להחזר התשלומים בגין הרכישה ו/או ההצעה, ככל ששולמו עד אותו מועד.
  7. הבעלות במוצר ו/או שירות שבעלי הזכויות סיפקו למזמין תישאר בבעלות בעלי הזכויות עד לפירעון כל התשלומים בפועל לכלל המוצרים שהוזמנו .
 2. הספקת מוצרים מוזמנים
  1. אם הוזמנו או נרכשו מוצרים באמצעות האתר הדורשים משלוח מבעלי הזכויות, ובעלי הזכויות הסכים לשלחם, עלות המשלוח תחול על המזמין, בהתאם לאמור באתר.
  2. המוצרים יסופקו לכתובת שמסר המזמין.
  3. משלוחים יבוצעו בהתאם ללוחות זמנים שיפורטו באתר.
  4. מועד אספקה שיצויין באתר הינו בימי עסקים של ישראל והוא מוערך בלבד, ויכול להשתנות מסיבות שונות לרבות, אך לא רק, תהליכי יבוא, הליכים מנהליים, דרישות רגולטוריות, שביתות, השבתות, פגעי מזג אוויר, מלחמה, כוח עליון נסיבות שאינן בשליטת בעלי הזכויות, וחברת השליחים שהינה חברה חיצונית, ובעלי הזכויות לא ישאו בכל אחריות לכך.
  5. את פוטרת בזאת את בעלי הזכויות מכל אחריות לפעולותיה ומחדליה של חברת השליחים ו/או כל שליח מטעמה.
 3. מדיניות ביטול והחזרים

הזמנה שבוצעה למוצרים באתר ע”י המזמין, ניתנת לביטול על ידיו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”ה – 2010, שתמציתם לעניין מוצרי בעלי הזכויות הינה בתנאים כדלקמן:

  1. המזמין יחזיר את המוצר לבעלים באריזה המקורית, ללא שימוש במוצר וללא פגם במוצר או באריזה, וזאת בתוך עד 14 יום מקבלתו.
  2. עם השבת המוצר כאמור, תושב למזמין מלוא התמורה בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן, ובלבד שהמזמין הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
  3. דמי הביטול יהיו בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, הנמוך מביניהם, אלא אם יסכים בעלי הזכויות בכתב על דמי ביטול נמוכים יותר.

בנוסף לדמי הביטול ישולמו דמי משלוח חזרה אם בעלי הזכויות הסכים לקחת את המשלוח חזרה על עצמו, וכן תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה אם חברת כרטיסי האשראי דרשה זאת.

  1. את הודעת הביטול עליך לשלוח בכתב בדואר רשום עם אישור מסירה, בפקס או כהודעת דואר אלקטרוני, לפי כתובת ופרטי בעלי הזכויות כמפורט בדף צור קשר. עליך לתעד ולשמור אסמכתא המעידה על עצם משלוח הודעת הביטול, כגון עותק המכתב, אישור המסירה, אישור שליחת פקס, או אישור שליחת דוא”ל.

כדי למנוע אי הבנות יש ליצור עמנו קשר טלפוני לוודא קבלת הודעת הביטול.

  1. יש לצרף למשלוח את פרטי השולח- שם, שם משפחה כתובת אלקטרונית ומספר טלפון, תאריך קנייה וסיבה להחזרת המוצרים.
  2. עלות המשלוח ואחריות הגעת המוצרים למען הינה על השולח, אין אחריות על מוצרים שאבדו במשלוח.
 1. אחריות מוצר
  1. האחריות על טיב ו/או איכות המוצרים, ו/או השירותים ו/או ייצורם של אלו ו/או על פגמים ו/או נזקים בגינם הינם של היצרן בלבד.
  2. המוצרים מיוצרים ונארזים ע”י היצרן, על מנת להפיק את האיכות הגבוהה ביותר למוצרי קוסמטיקה. במקרים של אלרגיה או מוצר פגום, ניתנת אחריות יצרן למוצרים הנרכשים באתר, באופן שמאפשר להחזירם בתוך 30 ימים מקבלת המוצר, כשהוא סגור או שנעשה בו שימוש מועט.
  3. זיכוי כספי יתקבל רק לאחר קבלת המוצרים במחסננו, בהתאם לפרטים המופיעים בדף צור קשר באתר.
  4. אחריות כלשהי של בעלי הזכויות לנזק ו/או הפסד מכל סוג בגין מוצרים ו/או שירותים כלשהם הינה בכפוף לכל דין ובכל מקרה לא תעלה בהיקפה הכספי על המחיר ששולם בפועל לרכישתם, ככל ששולם.
 2. הזנת תכנים לאתר
  1. אם במסגרת שימוש באתר, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האתר, האתר יאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ונכונותם תחול עליך בלבד.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו, זכויותיו, או תוכן פוגעני אחר, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
  3. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך נותנת בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנו על ידך לאתר.
  4. זו זכותך לפנות לבעלים ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאתר ובעלי הזכויות ישתדלו למלא אחר בקשתך, אולם הם אינם מתחייבים לעשות כן.
  5. האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.
 3. קישורים, פרסומות והפניות מהאתר

באתר יכול שתהיה הפניה לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של בעלי הזכויות. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לבעלים ו/או מי מטעמם אין ולא תהא כל אחריות על כך.

 1. זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני
  1. זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו”ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
  2. בעלי הזכויות מכבדים זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.
  3. אתר זו ותכניו הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתקנון זה והוראות כל דין.
  4. אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, יש לראות את המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר כשל בעלי הזכויות בלבד ו/או כמותרים לשימוש בעלי הזכויות ע”י צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שרות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: “זכויות הקניין הרוחני“).
  5. צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעת בעלי הזכויות של  ו/או הסכמתם, מתבקשים לפנות לבעלים ו/או למי מטעמם ולדווח להם על כך.
  6. בעלי הזכויות שומרים לעצמם את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את בעלי הזכויות במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.
 2. שימוש בתכני האתר
  1. אין לעשות באתר ו/או בתכניו כל שימוש פוגעני באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתקנון זה ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
  2. כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע”י בעלי הזכויות במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.
  3. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של בעלי הזכויות ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, הורדה, העלאה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה ניגזרת, או כל דרך אחרת.
  4. העושה כן ללא היתר מפורש מאת בעלי הזכויות, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שבעלי הזכויות ימצאו לנכון.
  5. אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע”י בעלי הזכויות לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות בעלי הזכויות, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של בעלי הזכויות משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהי או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לבעלים, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, “שימוש הוגן” ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאתר. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
 3. פטור מאחריות
  1. האתר והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא (“As Is”).
  2. בעלי הזכויות לא יישאו באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר מסיבה כלשהי.
  3. בעלי הזכויות לא יישאו באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, נכונותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
  4. בעלי הזכויות לא יישאו בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האתר ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך.
  5. בעלי הזכויות לא מתחייבים לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינה בלתי תלויה בבעלים ו/או באתר ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד.
  6. הנך להצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באתר הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצויין כי גלישה באתר במכשיר נייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.
 4. שיפוי

הנך להתחייב לשפות ולפצות את בעלי הזכויות ו/או כל מי מטעמם, בגין כל מעשה ו/או מחדל שגרם לבעלים נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תקנון זה, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

 1. סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תקנון זה ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

 1. שינויים בתקנון

יכול שבהוראות תקנון זה יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי של בעלי הזכויות, עליהם תפורסם הודעה. אם הינך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זו, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

 1. פנה אלינו

נשתדל לטפל בפניות מתאימות אלינו בהקדם האפשרי. פניות כאמור יש להעביר לפי הפרטים המופיעים בדף צור קשר באתר.

סגור
מוצר התנסות מתנה- בהצטרפות למועדון
דילוג לתוכן